Huisregels

COVID-19

 • Was je handen regelmatig (in ieder geval voordat je thuis vertrekt, wanneer je thuis arriveert, na het snuiten van je neus, voordat je gaat eten en na een toilet bezoek).
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna direct weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.
 • Heb jij of iemand in je directe omgeving verkoudheidsklachten en/of koorts? Blijf dan thuis.

Algemene Regels

 • Op het terrein van Dutch Equestrian Estate is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Ruiters te paard dienen te allen tijde, op het gehele terrein en in de accommodatie een cap te dragen.
 • Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde piste.
 • Honden zijn niet toegestaan in het gebouw, op het terrein zijn uitsluitend aangelijnde honden toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan in het gebouw, bij de barren, in de hallen of bij de stallen.
 • Open vuur en/of barbecues zijn op het gehele terrein verboden.
 • Het is verboden afval achter te laten op het terrein.
 • Gelieve de mest van uw paard op het gehele terrein zelf op te ruimen.
 • Gelieve uw paard niet op de bankranden en omheining te laten bijten. 
 • Als het dierenwelzijn in het gedrang komt heeft de organisatie het recht de betrokkenen toegang tot de gehele accommodatie en het terrein te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren in het parkeergedeelte voor vrachtwagens.
 • Gelieve de parkeerinstructies op te volgen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen bij de barren of op het terras.
 • Dutch Equestrian Estate schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bij twijfel kan de bezoekers gevraagd worden zich te legitimeren. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd.
 • Pers dient zich bij aankomst te melden bij de organisatie.
 • Fotografen mogen zich enkel tijdens de prijsuitreikingen in de pistes begeven tenzij met de organisatie anders is overeengekomen.
 • Het betreden van het terrein van Dutch Equestrian Estate geschiedt op eigen risico. De organisatie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij deelnemers, medewerkers, paarden of materialen betrokken zijn.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk, blik, drugs, slag -en/of stootwapens, aanstootgevende voorwerpen, kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen mee te brengen naar de locatie.
 • Alle aanwezigen dienen te allen tijde met respect te worden bejegend.
 • Op de locatie kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers en deelnemers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Extra regels voor pensionklanten

 • 1 zadelkast per pensionklant.
 • Geen spullen op de zadelkasten leggen.
 • Geen dekens voor de stallen en in het gangpad.
 • Mest dient ten alle tijden opgeruimd te worden bij gebruik van een van de faciliteiten, inclusief de paddocks, met uitzondering van de weilanden.
 • Elk paard dient 1x per half jaar op een vast moment ontwormd te worden, ontworming wordt geleverd via Dutch Equestrian Estate
 • Elk paard dient minimaal 1x per jaar ingeënt te worden. Entingen worden geregeld door de pensionklant.
 • De was/poetsplaatsen dienen na elk gebruik, netjes achtergelaten te worden.
 • Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken.
 • Vrachtwagens / trailers parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken.
 • Longeren enkel in de daarvoor bestemde longeercirkel.
 • Honden meebrengen is niet toegestaan.
 • Lessen / trainingen dienen vooraf en in overleg ingepland te worden via Sanne.
 • Voor elk extern persoon welke gebruik wilt maken van de accommodatie, vragen we een vergoeding van €15,- per combinatie.
 • De wasmachine mag maar tot 20:00 u draaien, na dit tijdstip mag er geen was meer gedraaid worden. Graag zelf je was eruit halen en ophangen op de daarvoor bestemde plaats.
 • In alle pistes gelden de normale rijbaan regels.
 • Cross trainen is onder L (paarden) niveau alleen toegestaan onder begeleiding van een instructeur. Het dragen van een goedgekeurde minimaal level 3 bodyprotector is verplicht.